Mijn manier van werken

Als coach en relatietherapeut werk ik vanuit verschillende psychologische stromingen. De belangrijkste werkwijzen en tradities voor mij zijn Systemisch Werken, NLP Transactionele Analyse (TA) en Energetisch Lichaamswerk.Deze stromingen integreer ik op een intuïtieve en effectieve manier. Ik ben opgeleid bij Phoenix Opleidingen. Een plek die me zeer dierbaar is en waar ik me blijf scholen. Ook haal ik regelmatig supervisie om zo mijn professionaliteit te verdiepen.

coach-haarlem-stoeltjes_auberginekopie

Meestal werk ik in een reeks van 8 tot 10 gesprekken van 75 minuten. Daarna heb je vaak voldoende in handen om zelf verder te kunnen. Het effect van de coaching hangt ook af van jouw aandacht en tijd voor je eigen proces. Tussen de gesprekken door krijg je van mij opdrachten en het is van belang dat je daar echt mee aan de slag gaat. Een traject bestrijkt meestal zes tot negen maanden.

Om mijn handelen als professional blijvend ethisch te toetsen onderschrijf ik de Ethische Code zoals opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Als je klachten hebt over mijn werk, wend je dan tot deze Ethische Commissie.

Systemisch werken

Als mens zijn we ingebed in onze context. De familieachtergrond, ons geboorteland en de cultuur waarin we groot werden heeft ons in grote mate gevormd. Systemisch werken geeft je een besef van hoe (familie)patronen ontstaan en hoe we met onze overtuigingen en mogelijkheden zijn verbonden en gebonden in dit grotere veld. Kun je je ook laten dragen door dit grote veld waar je uit voort komt? Waar ben je juist verstrikt geraakt in de beperkingen van je systeem van herkomst? Hoe vervolg je vanuit die verstrikking je eigen weg?

Het systemisch werken is een methode die helpt bij het verhelderen van deze vaak onbewuste loyaliteiten. Inzicht in familiepatronen helpt je om er een andere en vrijere verhouding toe te vinden. Ook kan een nieuwe inbedding je kracht geven en met de steun van je eigen systeem de wereld voluit tegemoet treden. Vaak heeft een opstelling – klein of groot – een transformerend effect. Wat is gaan stollen in relaties wordt vaak weer in beweging gebracht.

We kijken naar wat bij jou past: een tafelopstelling, waarin je de thema’s of mensen in jouw leven een plaats geeft met behulp van houten figuren. Of we werken in de ruimte, waardoor je jouw vragen ook fysiek kunt ervaren. Zo lezen we jouw leven. Deze systemische aanpak gebruiken we ook bij (systemische) relatietherapie.

Wat is NLP (neuro linguistisch programmeren)?

We filteren onze ervaringen via taal en onze zintuigen. NLP is een praktische methode die je inzicht geeft in processen van waarnemen, denken en communiceren. We denken vaak dat onze ervaringen van de werkelijkheid gelijk zijn aan de werkelijkheid zelf. Maar onze  ervaringen worden beperkt door de manier waarop we waarnemen. Onze waarnemingsorganen filteren de input van buiten en vertalen deze tot een innerlijke ervaring. Denkers waaronder Merlau-Ponty beschrijven dit op een heel eigen, fenomenologische manier.

Om je ervaringen met anderen te delen maken we gebruik van verbale en non-verbale communicatie. Dit doe je met taal. Taal helpt je bij het overbrengen van jouw innerlijke ervaringen en gevoelens zodat je deze kunt delen met anderen. De processen waarmee we onze ervaringen via taal en zintuigen filteren en vormen is het werkterrein van NLP. Ook de aanraking als vorm van nonverbale communicatie is een belangrijk hulpmiddel.

NLP helpt je met:

  • Weten wat je wilt
  • Doelgericht leven en handelen
  • Bewust zien en waarnemen
  • Realiseren waarnaar je verlangt

NLP is ontwikkeld door Richard Bander en John Grinder die onderzochten wat de succesfactoren waren van effectieve therapie. Hiervoor onderzochten ze het werk van familietherapeute Virginia Satir en de hypnotherapeutische aanpak van Milton Ericson. Ook werden ze geïnspireerd door Frits Perls die de gestalttherapie ontwikkelde.

Wil je ervaren wat NLP voor jou kan betekenen? Neem dan contact op.

Wat is TA (transactionele analyse)?

Transactionele Analyse (TA) helpt je om gezonde relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Het is een internationale stroming in de sociaal-psychologische theorie, ontwikkeld door Eric Berne. Zijn theorie helpt je om je bewust te worden van patronen in denken, voelen en handelen. TA geeft je inzicht in hoe jij je tot jezelf en anderen verhoudt. Het leert je hoe je in je communicatie voortdurend transacties aangaat met anderen en met de wereld om je heen. Je leert ook hoe je hierin verandering kunt aanbrengen. Een van de uitgangpunten van TA is dat je gedragspatroon vaak is ontstaan uit onbewuste beslissingen die je ooit in je leven hebt genomen. Door je bewust te worden van deze patronen ben je in staat hierover nieuwe besluiten te nemen. Hierdoor kun je groeien in je autonomie, spontaniteit en echtheid. Je leert ook op een nieuwe manier omgaan met intimiteit.

Wil jij onderzoeken wat TA voor jou kan betekenen? Neem dan contact op. Samen met je partner ben je natuurlijk ook welkom voor relatietherapie.

Wat is energetisch lichaamswerk?

We hebben een intense verbinding met ons lichaam, ook al zijn we ons er niet van bewust. Onze gevoelens, emoties, basale angsten en ervaringen hebben plek in ons lijf. Ons lichaam brengt ons in contact met ons gevoel en met onze levensenergie. Blokkades zijn plekken in ons lijf waar deze levensenergie niet meer vrij kan stromen. Je kunt dit ervaren als pijn, spanning of afwezigheid. Gevoelens van angst en spanning, als gevolg van intense ervaringen kunnen zich in je lichaam vastzetten. Energetisch lichaamswerk neemt deze blokkades weg en helpt om levensenergie opnieuw te laten stromen. Werken met het lijf brengt je dichter bij jezelf en bij de aarde.

Energetisch lichaamswerk wortelt in de stroming van de bio energetica, met pioniers als Wilhelm Reich en Alexander Lowen.

Wil jij onderzoeken wat energetisch lijfwerk voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor persoonlijke ontwikkeling.