Tarief & vergoeding

Tarief

  • Tarief één op één coaching: € 122,- voor 60-75 min.
  • Tarief relatietherapie: € 150,- voor 60-75 min.
  • Tarief voor intervisie voor ouders: € 475,- (excl. btw. voor zelfstandigen / incl. btw voor niet-zelfstandigen) (voor een reeks van 8 bijeenkomsten)
  • Tarief voor intervisie voor professionals in nader overleg.

Mocht mijn tarief buiten jouw bereik liggen, neem dan contact met me op, dan kijken we wat wel mogelijk is.

coach-haarlem_stoeltjes_turquoisekopie

Vergoeding

Als particulier kan je de kosten aftrekken als scholingskosten via je IB-aangifte. Als ondernemer kan je de kosten aftrekken als coaching.

Ik ben Basistherapeut van de Landelijke Verenging van Psychosociaal Werkenden onder lidnummer 988 (LVPW), licentienummer: 200361R en ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder lidnummer 1820283R (RBZC).

Dat betekent dat u, afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent, een gedeelte van de kosten voor een consult, vergoed kan krijgen van uw zorgverzekeraar. Uw betaalt uw nota rechtstreeks aan mij en declareert uw nota zelf bij uw zorgverzekeraar. Voor meer info over de vergoedingen kijk op www.lvpw.nl